loader

Došli smo do završne faze pilot projekta Škola budućnosti u kojoj su odabrana 3 najbolja osnovnoškolska i 3 najbolja srednjoškolska tima. Svi timovi su marljivo radili na razvijanju chatbota s ciljem rješavanja jednog od problema unutar UN-ovih ciljeva održivosti. Unapređenje kvalitete života u gradovima, povezivanje učenika s ciljem lakšeg dogovaranja instrukcija i educiranje o energetskoj […]

Sadržaj omogućio

Podijeli sa prijateljima

Statistika po županijama Županija Osnovne škole Srednje škole Ukupno Bjelovarsko-bilogorska 1 2 3 Brodsko-posavska 1 0 1 Dubrovačko-neretvanska 1 2 3 Grad Zagreb 2 3 5 Istarska 2 3 5 Karlovačka 2 0 2 Koprivničko-križevačka 0 2 2 Krapinsko-zagorska 3 0 3 Ličko-senjska 0 1 1 Međimurska 2 0 2 Osječko-baranjska 2 3 5 Požeško-slavonska […]

Sadržaj omogućio

Podijeli sa prijateljima